Furulundshemmet

Nu med Swish 1232287654

Välkommen till Furulundshemmets hemsida

Vi arbetar med missbruksvård på kristen värdegrund i kombination med evidensbaserade metoder.

På grund av omorganistation är vår avdelning för kvinnor stängd tillsvidare.

För information om vår insamlingsstiftelse Erik Edin-stiftelsen se:             www.erikedinstiftelsen.se