Personal

Furulundshemmets personal

Föreståndare: Ann-Caroline Törnqvist

Ann-Caroline (Anki) Törnqvist: Föreståndare och kurator. Utbildad Socionom och kursledare i Återfallsprevention, Vuxna barn, anhörigstöd samt bemötande av personer med neuropsykosociala funktionsnedsättningar.

Björn Törnqvist: Verksamhetschef med 20 års erfarenhet av beroendevård. Utbildad i socialförvaltningsrätt.

Annelie Stodén och Marianne Brolin: Sjuksköterskor.

Kia Dahlström: Behandlingspedagog och behandlingsassistent även utbildad i MI samt kursledare för "Vuxna barn".

Jan Sandélin: Behandlingsassistent.

Susanne Forslund: Socialpedagog 

Ann Matén: Behandlingsassistent

Jan Bengtsson: Kursledare i "Leva- inte bara överleva" .

Mikael Prim: Vaktmästare och vårdare utbildad i MI.

Per Näslin: Husfar, utbildad i MI

Emil Törnqvist: Kock, utbildad i MI 

Stefan Ljungqvist: Vaktmästeri utbildad i MI

Lars-Göran Persson: Vårdare, utbildad i MI.

Kent Bergström: Nattpersonal