Personal

Furulundshemmets personal

Föreståndare: Ann-Caroline Törnqvist

Ann-Caroline (Anki) Törnqvist: Föreståndare och kurator. Utbildad Socionom och kursledare i Återfallsprevention, Vuxna barn, anhörigstöd samt bemötande av personer med neuropsykosociala funktionsnedsättningar.

Björn Törnqvist: Verksamhetschef med 20 års erfarenhet av beroendevård. Utbildad i socialförvaltningsrätt.

Annelie Stodén: Sjuksköterska.

Kia Dahlström: Behandlingspedagog och behandlingsassistent även utbildad i MI samt kursledare för "Vuxna barn".

Anna-Karin Persson: Socialpedagog

Ann Matén: Behandlingsassistent

Jan Bengtsson: Behandlingsassistent. Administration och gruppledare. Godkänd kursledare i "Leva- inte bara överleva" och utbildad i att möta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Maria Westerberg: Själavårdare, 3-årig utbildning i att bemöta personer med sociala problem. Lång erfarenhet av socialt arbete på LP och Arken.

Mikael Prim: Vaktmästare och vårdare

Emil Törnqvist: Kock 

Stefan Ljungqvist: Vaktmästeri samt Antikbutiken Hjärtesaken

Kent Bergström: Timvikarie

Lars-Göran persson: Timvikarie