HVB-hem för kvinnor

Avdelning för kvinnor

Kraftkällan är en avdelning med 6 platser för kvinnor. Vi välkomnar klienterna till nyrenoverade ljusa gästvänliga lokaler i en hemtrevlig atmosfär. Förutom de behandlingsmetoder som Furulundshemmet använder i sitt behandlingsarbete riktat till män kommer insatserna för kvinnor även att ske genom Empowerment som förhållningsätt och metod.

I anslutning till avdelningen ligger vår besökslägenhet som möjliggör och underlättar eventuellt umgänge med barn.

Vid frågor eller ansökan om plats kontakta föreståndare Anki Törnqvist 070-6412604.

På grund av omorganistation är vår avdelning för kvinnor stängd tillsvidare. 

Telefon till Kraftkällan mellan 9.00-15.30 : 070-8776337

Boenderum
Kontor